Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: function 'ob_mailto' not found or invalid function name in /var/www/sinmod.no/public_html/src/head.php on line 2
 


Projects using SINMOD

Miljdokumentasjon Nordmre

INNLEDNING

Det er tatt et initiativ fra oppdrettsnringen til etablere et prosjekt for dokumentasjon av miljeffektene som en flge av oppdrettsaktiviteten p Nord-Mre. P vegne av oppdrettsselskapene har FHL Midtnorsk Havbrukslag organisert prosessen med f etablert en plan for arbeidet, og str som formel sker til prosjektet.

Forml:

Prosjektet har som forml f etablert en dokumentasjon av miljeffektene som en flge av oppdrettsaktiviteten p Nordmre. Denne type dokumentasjon er en forutsetning for en saklig og rasjonell vurdering av dagens drift, og som et faglig grunnlag for en vurdering av hvordan nringen kan utvikle seg videre i regionen.
Dokumentasjonen vil benyttes som et faglig grunnlag for oppdrettsselskaps vurdering av nye lokaliteter eller utvidelse av eksisterende. Dokumentasjonen br vre tilstrekkelig omfattende til at de tilfredsstiller de faglige krav som stilles i en konsekvensutredning, der dette blir pkrevd.
For forvaltningen vil dette vre et nyttig arbeid i vurderingen av sknader. Dokumentasjonen vil gi et bedre faglig grunnlag til vurdere disse, og p den mten bidra til lse en av dagens store utfordringer som er knyttet til at mangel av kunnskap ofte resulterer i at sknader blir avvist ut fra et fre-var prinsipp.
Dokumentasjonen vil ogs vre nyttig i arbeidet for et bedre omdmme. Mye av samfunnsdebatten er basert p synsing og antagelser. Med en objektiv beskrivelse kan en flytte fokuset fra en diskusjon om virkelighetsbeskrivelsen, til konkrete tiltak innenfor de omrdene hvor nringen har utfordringer. P den mten vil dette gagne bde nringen selv, samfunnet og miljinteressene.

Resultatml:

Nr prosjektet er avsluttet:
Skal det vre utviklet en metodikk for kvantifisere miljpvirkningen fra oppdrettet innenfor de omrdene som antas ha strst effekt p miljet.
Det vil vre et stort fokus p etablere en metodikk som er omfattende nok til gi et tilstrekklig plitelig beskrivelse av situasjonen, men likevel ikke mer ressurskrevende enn at en mer stor sannsynlig kan viderefre arbeidet etter prosjektperioden.
P bakgrunn av den metodikken som benyttes skal det etableres en status beskrivelse av nringens miljpvirkning i prosjektets virkeomrde.
P bakgrunn av den metodikken som benyttes skal det igangsettes tidsserier, som beskriver eventuelle endringer i miljstatus.
En beskrivelse av miljstatus vil vre et utgangspunkt for oppdrettsnringen i iversette tiltak for bedre miljstatusen i omrde.
En beskrivelse av miljstatus skal vre et grunnlag for forvaltning og nring i de beslutninger som fattes vedrrende videre utvikling av nringen.Effektml:

Forvaltningen: De ulike forvaltningsorganene benyttes betydelige ressurser i tilegne seg kunnskap vedrrende oppdrettsnringens miljpvirkning i ulike saker relatert til oppdrettsnringen. For forvaltningen er dette svrt arbeidskrevende. Dette prosjektet tar sikte p sikre at forvaltningen fr en tilstrekkelig miljinformasjon til saksbehandling innenfor det omrdet det skes for. P grunn av den forenklingen dette innebrer for Fylkesmannen, Fiskeridirektoratet, Fylkeskommunen og kommunene anslr vi at i sum vil denne forenklingen tilsvare tilnrmet et helt rsverk, eller kr. 500.000,- per r.

Nringen: Ogs nringen bruker store ressurser p sknadsskriving og dokumentasjon. Oppdrettsnringen er i stadig endring, noe som medfrer et betydelig dokumentasjonskrav ved endringer eller nyetableringer av lokaliteter. I og med at dette prosjektet vil vre en tilstrekkelig dokumentasjon av miljpvirkningen anslr vi ogs at prosjektet vil kunne tilsvare en forenkling tilsvarende et helt rsverk for oppdrettsbedriftene, eller kr. 500.000,- per r.

Last updated: Friday September 28, 2012

This web page is asministrated by SINTEF Fisheries and Aquaculture www.sintef.no/fish